News & Entertainments

7 นักษัตรนี้ ทำสิ่งใดก็ดีก็งาม อย่ างเห็นได้ชัด ราวกับฟ้ากำหนดมาให้ ร วย พ้นสิงหานี้ไปชะตาฟ้าเสริมรวย

290

ปีขาล.อำนาจวาสนาเด่น

ในช่วงที่ ผ่านมานั้น ดวงไม่ค่อยดีทำอะไร ก็จะเหนื่อย ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ

เป็นยุคมืดเป็น ช่วงตกต่ำของชีวิตเลย ก็ว่าได้ แต่บัดนี้ดวงของ คุณจะเปลี่ ยนแปลงไป

ในทางที่ดีขึ้น และ จะดีต่อเนื่ องไปจนถึงในช่วงปลายปี จะหมดเคราะห์หมดโศกโชคลาภ ก็มีเข้ามาให้ชื่นใจ

ดวงจะดีอย่างมาก ยิ่งเรื่องของความรักแล้ว ยิ่งดี ได้คู่ที่ดี หากผู้ใดมีคู่ครองในช่วงนี๊

ก็จะพบกับความสุ ขความเจริญ อำน าจวาสนา ผลบุญจะช่วยประคับประคอง ให้ครอบครัวของคุณเจริญยิ่งขึ้นไป

ถ้าอ่า นแล้วดี โชคเข้าข้างขอให้เก็บดวงนี้ไว้ จงพบกับความสุขความรุ่งเรืองใน ชีวิตเทอญ

ปีมะเส็ง.ปลดห นี้ปลดสิน

คนที่เกิ ดปี ปีนักษัตร มะเส็ง อยู่ในช่วงเวลาของ การปลดห นี้สิน อาจจะมีปัญหาอุปสร รคเล็กน้อย

กับการทำมาค้าขาย แต่บอกได้เลยว่า ดวงชะตาของคุณ จะได้ปลดห นี้อย่างแน่นอน

ในขณะเดียวกัน คุณก็ต้อง ตั้งมั่นขยันตั้งใจ ทำมาหากิน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การกอบโกยเงิ น

ในช่วงเดือนนี้จะทำให้คุณได้รับทรั พย์ แบบไม่ทันค าดคิด คาดฝันกันเลยทีเดียว และ แวด วงการเ งินของคุณ

ในปีนี้ จะสดใส ทำอะไรประสบความสำเร็จ เป็นผลดีไปหมด อ่า นแล้วดีโ ชคเข้าข้างคุณ

ขอให้เก็บด วงนี้ไว้ จงพบกับความสุ ข ความรุ่งเรืองในชีวิตเทอญ สาธุ สาธุ

ปีมะโร ง.การเป็นงานดีเลิศ

ในคนที่เกิ ด 1ปีเต็ม ที่ต้องเผชิญ ทั้งปัญหา ทั้งอุปสรรค ไม่ว่าจะเป็นเรื่ อง การเงินที่ฝืดเคือง

ไม่เข้าใครออกใคร ทั้งการงานที่เจอแต่คนหน้าไหว้หลังหลอ ก ไม่ประสงค์ดี

แต่เมื่อพ้นช่วงปีที่แล้วเข้าสู่ต้นปีนี้ ด วงของคุณจะพุ่งสูงสุดขีด วาสนาประเส ริฐ

กว่าผู้ใด หยิบจับอะไรเป็นการเป็นงานดีเลิศ ประเส ริฐศรีอย่างแน่นอน ยิ่งการเงิ นแล้วนั้น

บอกเลยว่าจะได้จับเงินแสน เงินล้านแน่นอน มีเกณฑ์ได้ถูกสลาก ถูกรางวัล ได้ล าภลอยก้อนใหญ่ก้อนโต

หากทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับเจ้าก รร ม นายเวร ผลบุญจะช่วยให้

ผ่านพ้นเคร าะห์กรร ม ที่ประสบอยู่ชะตาจะดีจากนี้ย าวไป ถึงช่วงปลายปี จะด วงขึ้นอย่ างถึงที่สุด

หากมีธุรกิจ เป็นของตัวเองก็จะ ประสบความสำเร็จ เป็นที่น่าพอใจ ถ้าอ่า นแล้วดีโชคเข้าข้างขอให้

เก็บด วงนี้ไว้ จงพบกับความสุขๆ ความรุ่งเรือง ในชีวิตเทอญ สาธุ ๆ เป็นจริง เถิด

ปีกุน.ขยันแล้วร วย

คนที่เกิ ด ปีกุนนั้น ค่อยข้างกับ การทำงานอย่ างมาก ในช่วงปีที่ผ่านมา

การเงินชักหน้าไม่ถึงหลัง หาเท่าไรใช้ไม่เคยพอ บ างครั้งถึง กับ ต้องอดมื้อกินมื้อ เพื่ออยู่ให้ถึงสิ้นเดือน

แต่ด วงชะตาของคุณกำลังจะเปลี่ยนไป มีเกณฑ์จะได้ปลดห นี้ปลดสิน

จากการที่คุณขยันหาทำมาหากินอย่ า งสุจริต ซื่อตรง โ ชคชะตาจะเข้าข้าง

ช่วยนำพาให้ด วงของคุณ ดำเนินไปพบกับ ความเจริญมั่งคั่ง

ทำอะไรก็จะเริ่ม ประสบความสำเร็จ จากคนไม่มีเงินเก็บก็จะ เริ่มมีทีละเล็กทีละน้อย

และนอกจากจะได้ปลดหนี๊แล้ว ยังมีเกณฑ์ได้ล าภ จากการโชคเสี่ ย งโช คเล็กๆ น้อยๆ หากอ่า น

แล้วดี โช คเข้าข้าง ขอให้เก็บด วงนี๊ไว้ จงพบกับความสุข ความรุ่งเรืองในชีวิตคุณเทอญ สาธุสาธุสาธุ เป็นจริง ด้วยเถิด

ปีชวด.บุญช่วยหนุนนำ

คนที่เกิ ด ปีชวด ก่อนหน้านี๊เป็น ช่วงเวลาแห่งความทุ กข์ ทนในเรื่ องเงิน เดื อดร้อนกับ

การหาเงินมากๆ หามาได้เท่าไรก็หมด ไม่มีเหลือเก็บ และ ยังมีปัญหาในเรื่ องความรัก

ที่ไม่ลงเอยหรือจบไม่ดี แต่ไม่นานมันก็จะผ่านไป คนเราต้องเดินต่อ อย่าไปยึดติดกับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว

มันไม่มีประโยช น์ ต่อชีวิตคุณเลย ด วงชะตาของคุณ หลังจากที่ผ่านช่วงเวลาเล วร้า ย เหล่านั้นแล้ว

จะหมดทุ กข์หมดโ ศก แบบปลิดทิ้ง หน้ามือเป็นหลังมือ เรื่ องทุกปัญหาต่างๆ จะหมดไป

ช่วงนี้ให้ทำบุญมากๆ จะช่วยหนุนนำคุณ ปสู่สิ่งที่ดี ใครที่คิดจะเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองหรือเปิดร้านเล็กๆ

ก็ตาม จงตั้งใจทำให้ดี แล้วผลบุญของความซื่อสัตย์ที่คุณได้สร้างไว้ อ่า นแล้วดี

โ ชคเข้าข้าง ขอให้เก็บด วงนี้ไว้ จงพบกับความสุข ความรุ่งเรืองในชีวิตเทอญ สาธุสาธุ

ปีมะเมี ย.การงานไหลลื่น

คนที่เกิ ดปี 3-4ปีที่ผ่านมา ดูเหมือนว่าด วงชะตา จะยังไม่พุ่งไม่ก้าวหน้าเท่าไร

ทำอะไรไปแล้ว ก็จะเหมือนจะคว้าน้ำเหลว มีแต่ภาระ ห นี้สิน ที่ไม่ต้องบรรย ายมาก

แต่ทว่าด วงของคุณจะเริ่มเปลี่ยนไป จนได้มาอยู่เป็น 1 ใน 7ปีนักษัตร ที่จะได้ปลดห นี้สิน

เตรียมตัวเตรียมใจรอพบกับ ข่าวดีได้เลย การทำมาค้ าขายจาก ที่เคยชะลอตัว

การเงิ นอยู่ในช่วงฝืดเคืองมาตลอด จะเริ่มทุเลาลงอย่ างได้ชัด แน่นอนว่า

การงานของคุณจะประสบความไหลลื่น ดีมากทุกอย่ างเป็นไปได้สวย ถ้าอ่า นแล้วดี

โช คเข้าข้างขอให้เก็บด วงนี๊ไว้ จงพบกับความสุ ข ความรุ่งเรือง ในชีวิตเทอญ สาธุ เป็นจริง เถิด

ปีระกา.ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ

คนที่เกิ ด ปีนักษัตร ระกา ปีนี้แม้จะเป็น ช่วงขาลง มีรายจ่ายมากกว่า รายรับ และ

ยังเจอปัญหาอุปสรรคประทุ เข้ามาแบบหลายทาง แต่เลิกน้อยใจคิดมาก

ได้แล้วมันกำลังจะผ่านพ้นไป ภาระห นี้สินของคุณ จะหมดไปในช่วงไม่เกินปล า ยปีนี้

ปัญหาเล็กๆ น้อย ก็จะหมดไปในสิ้นเดือนนี๊ ถ้าอย ากมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ควรต้องลงทุนร่วมธุรกิจ

หรือมีกิจการเป็นของตัวเองบ้าง ลงแรงสักหน่อย บอกเลยว่า เป็นเดือนของคุณจริงๆ

ทำอะไรก็จะ เริ่มประสบความสำเร็จ อย่างราบเรียบ หากอ่า นแล้วดี

โชคเข้าข้างขอให้เก็บดวงนี๊ไว้ จงพบกับความสุขความรุ่งเรืองในชีวิตด้วยเทอญ สาธุ ๆ