ราคาน้ำมันล่าสุด วันนี้ 22 ก.ค.65

1,612

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565 ล่าสุด 22 ก.ค. 65 เช็คราคาน้ำมันทุกชนิด กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และเชลล์ อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 น มีผล วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

~

~

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด ปตท.

ราคาน้ำมันวันนี้แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.25 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.74 บาท/ลิตร

~

~

ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.14 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.34 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.98 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันนี้ เบนซิน 95 ราคา 45.66 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 46.36 บาท/ลิตร

~

~

ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด บางจาก

ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.25 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.14 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.34 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.98 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 48.86 บาท/ลิตร

~

~

ราคาน้ำมันวันนี้ ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน 2565 ล่าสุดเชลล์ (Shell)

ราคาน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.14 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.98 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.25 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 45.74 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

~

~

ราคาน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 49.76 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน 2565 ล่าสุด บางจาก

ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.25 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.14 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.34 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.98 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 48.86 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน 2565 ล่าสุดเชลล์ (Shell)

ราคาน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.14 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.98 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.25 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 45.74 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันนี้ เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 49.76 บาท/ลิตร