ราคาน้ำมันล่าสุด วันนี้ 24 ก.ค.65

1,012

ราคาน้ำมันวันนี้ 24 ก.ค. 2565 ปตท. บางจาก เช็กราคา เบนซิน-แก๊สโซฮอล์-ดีเซล ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

~

~

ล่าสุด แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 37.65 บาท ดีเซลลิตรละ 34.94 บาท

~

~

ราคาน้ำมันวันนี้ 24 ก.ค. 2565 บมจ. ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก หรือโออาร์ (OR) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) มีราคาน้ำมันดังนี้

~

~

ราคาน้ำมันวันนี้ล่าสุด 24 ก.ค. 65 กลุ่มน้ำมันเบนซิน

น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ลิตรละ 45.06 บาท

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 37.65 บาท

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 37.38 บาท

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 36.54 บาท

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 32.94 บาท

ราคาน้ำมันวันนี้ 23 ก.ค. 2565 ล่าสุดโซฮอล์ 95 ลิตรละ 37.65 บาท ดีเซล 34.94 บาท

ราคาน้ำมันวันนี้ 22 ก.ค. 2565 ล่าสุดโซฮอล์ 95 ลิตรละ 38.25 บาท ดีเซล 34.94 บาท

ราคาน้ำมันวันนี้ 21 ก.ค. 2565 ล่าสุดโซฮอล์ 95 ลิตรละ 38.25 บาท ดีเซล 34.94 บาท

~

~

ราคาน้ำมันวันนี้ล่าสุด 24 ก.ค. 65 กลุ่มน้ำมันดีเซล

ไฮพรีเมี่ยมดีเซล B7 ลิตรละ 46.36 บาท ปตท. (โออาร์)

ไฮพรีเมี่ยมดีเซลS B7 ลิตรละ 49.36 (บางจาก)

ดีเซล B7 ลิตรละ 34.94 บาท

ดีเซล B10 ลิตรละ 34.94 บาท

ดีเซล B20 ลิตรละ 34.94 บาท

~

~