ราคาน้ำมันล่าสุดพรุ่งนี้ 25 ก.ค. 65

3,146

อัปเดตราคาน้ำมัน วันที่ 25 ก.ค. 65 ตามข้อมูลจาก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และ บมจ.บางจากปิโตรเลียม แจ้งราคาขายปลีกน้ำมัน

~

~

มีผลวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 โดย ปตท. บางจาก และพีที แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมัน

~

~

จะส่งผลให้ราคาน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ของ PTTOR บางจากฯ และ PT กลุ่มน้ำมันดีเซล วันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้

~

~

~

~

ราคาน้ำมัน ปตท. ดังนี้

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.65 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.14 บาท/ลิตร

~

~

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.38 บาท/ลิตร

เบนซิน 95 ราคา 45.06 บาท/ลิตร

ดีเซล

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล พรีเมี่ยม ราคา 46.36 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ทั้งนี้ ราคาอ้างอิงจาก บมจ.บางจากฯ ควรตรวจสอบราคา ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ ราคาพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.