ใจเย็นไว้ พรุ่งนี้ ราคาน้ำมันปรับลดฮวบต่อเนื่อง

1,084

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ในเฟซบุ๊กเพจ Superbike Magazine (Thailand’s Edition) Fan Page ได้มีการแจ้งราคาน้ำมัน จะมีการปรับขึ้นพรุ่งนี้

~

~

โดยจะมีการปรับลงราคากลุ่มน้ำมันเบนซิน ปรับราคาน้ำมันลง ลดราคาน้ำมัน กลุ่มเบนซิน 60 สตางค์ ยกเว้น E85 ลด 40 สตางค์

~

~

มีผลบังคับใช้ วันที่ 26 กรกฏาคม 2565 เวลา 5.00 น.

~

~

~

~

แก๊สโซฮอล์ 95 ปรับลงลิตรละ -60 สต.

แก๊สโซฮอล์ 91 ปรับลงลิตรละ -60 สต.

แก๊สโซฮอล์ E20 ปรับลงลิตรละ -60 สต.

แก๊สโซฮอล์ E85 ปรับลงลิตรละ -40 สต.

มีผลวันที่ 26 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 05:00 เป็นต้นไป

~

~

มีผลวันที่ 26 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 05:00 เป็นต้นไป

แจ้งปรับราคาน้ำมันพรุ่งนี้