ราคาน้ำมันล่าสุด วันนี้ 30 ก.ค.65

1,524

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และ บมจ.บางจากปิโตรเลียม ราคาขายปลีกน้ำมัน มีผลวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ราคาน้ำมันวันนี้นี้ 30 กรกฎาคม 2565 ปรับเท่าไหร่?

~

~

โดย ปตท. บางจาก และพีที แจ้งปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมัน จะส่งผลให้ราคาน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ของ PTTOR บางจากฯ และ PT กลุ่มน้ำมันดีเซล ล่าสุด ปตท.

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.85 บาท/ลิตร

~

~

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.74 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.58 บาท/ลิตร

เบนซิน 95 ราคา 45.26 บาท/ลิตร

~

~

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล พรีเมี่ยม ราคา 47.16 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด บางจาก

ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 47.86 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S B7 34.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S 34.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล B20 S 34.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.74 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.58 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.85 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด พีที (PT)

~

~

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

เบนซิน ราคา 45.76 บาท/ลิตร

~

~

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.85 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.58 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.74 บาท/ลิตร

~

~