ด่วน ศาลรัฐธรรมนูญ สั่ง ประยุทธ์ หยุดปฏิบัติหน้าที่

1,012

เมื่อเวลา 10 สิงหาคม ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาคำร้องกรณีที่

~

~

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏรส่งคำร้องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่เข้าชื่อตามรัฐธรรมนูญ

~

~

มาตรา 82 เพื่อขอส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่ง 8 ปี ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่าสิ้นสุดลงของตำแหน่ง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสองและมาตรา 158 วรรคสี่ หรือไม่ รวมทั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งนายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ จนกว่าจะมีคำสั่ง เนื่องจากเห็นว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดิน

~

~

กระทั่งศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ 5 ต่อ 4 เสียง รับคำร้องไว้พิจารณา และสั่งให้ พล.อ.ประยุทธ์

~

~

หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยออกมา โดยคณะรัฐมนตรี ยังปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี อันดับที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี แทน

~

~