เป็นบุญตาที่ได้เห็น ปรากฏการณ์ เงาสะท้อนพระธาตุพนม ในวันบุญเดือน 9

845

จากกรณี 26 ส.ค. 2565 สร้างความมหัศจรรย์ใจให้กับผู้พบเห็น เฟซบุ๊กเพจ นครพนม บ้านเฮา ได้เผยภาพ พร้อมระบุว่าปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ

~

~

ภาพสะท้อนองค์พระธาตุพนม ในวันพระใหญ่ บุณเดือน ๙ ห่อข้าวประดับดิน ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

~

~

สำหรับวันนี้ (26 ส.ค. 65) ถือเป็นวันสำคัญตามความเชื่อของชาวอีสาน ตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 9

~

~

ที่มีการประกอบพิธีกรรม ข้าวประดับดิน หรือ บุญเดือนเก้า ตามประเพณี ไทย-ลาว เชื่อว่าเป็นวันที่ประตูนรกเปิด ยมบาลจะปล่อยให้ผีนรกออกมาเยี่ยมญาติในโลกมนุษย์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่ญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้ว

~

~

และการปรากฏภาพสะท้อนของพระธาตุพนม ไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรก โดยมีผู้ให้คำอธิบายไว้ว่า เป็นภาพที่สามารถถ่ายได้จริง ในช่วงที่อากาศเป็นใจ แสงจากดวงไฟที่ฉายพระธาตุอยู่ด้านหลังผู้ถ่ายภาพ ทำให้เกิดเป็นเงาที่กระทบกับหมอกในอากาศบนท้องฟ้า กล้องสามารถถ่ายภาพได้ แต่หากมองด้วยตาเปล่าอาจจะมองไม่เห็น

~

~