ราคาน้ำมันวันนี้ 30 ส.ค. 65

900

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุดอัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ประกอบด้วย

~

~

บมจ.บางจากปิโตรเลียม, บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และบริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด โดย ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 กลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล มีดังนี้

~

~

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ปตท. (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 29 ส.ค. 65 เวลา 17.00. น.)

~

~

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.95 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.44 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.84 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.68 บาท/ลิตร

เบนซิน 95 ราคา 45.36 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 45.66 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 เชลล์ (Shell) (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 29 ส.ค. 65 เวลา 17.00. น.)

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.24 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 38.08 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.35 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 45.84 บาท/ลิตร

~

~

เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 36.34 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 36.34 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 36.34 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 36.34 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 47.06 บาท/ลิตร

~

~