ราคาน้ำมันวันนี้ 22 พ.ย.65 เช็กราคาน้ำมันล่าสุด

808

ราคาน้ำมันวันนี้ (22 พ.ย. 65) ตามข้อมูลจาก ปั๊มน้ำมันบางจาก แก๊สโซฮอล์ 95 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 35.45 บาท ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 35.18 บาท

ด้านราคาดีเซลวันนี้ ดีเซล B10 มีราคา ณ จุดจำหน่ายที่ 34.94 บาท ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 43.66 บาท ส่วนราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง ตามข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 07.24 น.ที่ผ่านมา

สรุปราคาน้ำมันวันนี้ ตามข้อมูลจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 จากปั๊มน้ำมัน 4 แห่ง ได้แก่ PTT Station บางจาก เชลล์ และเอสโซ่ ดังนี้ ราคาน้ำมัน PTT Station

แก๊สโซฮอล์ 95 = 35.45 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 34.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 = 33.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 35.18 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมี่ยม = 40.94 บาท/ลิตร

เบนซิน 95 = 42.86 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม = 43.66 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันบางจาก

แก๊สโซฮอล์ 95 = 35.45 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 34.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 = 33.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 35.18 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม = 43.66 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันเชลล์

แก๊สโซฮอล์ 95 = 35.75 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 34.64 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 35.48 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมี่ยม = 43.24 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 = 35.24 บาท/ลิตร

ดีเซล = 35.24 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 = 35.24 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม = 44.46 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันเอสโซ่

แก๊สโซฮอล์ 95 = 35.75 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 34.64 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 35.48 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมี่ยม = 43.24 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 = 35.24 บาท/ลิตร

ดีเซล = 35.24 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม = 44.46 บาท/ลิตร

ที่มา ราคาน้ำมัน