ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 23 พฤศจิกายน 2565

835

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 โดย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ บมจ.บางจากปิโตรเลียม และพีที ได้ประกาศราคาน้ำมัน กลุ่มเบนซิน และกลุ่มแก็สโซฮอล์ มาดูได้เลยที่นี่ ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 23 พฤศจิกายน 2565 ปรับเท่าไหร่

โดย ปตท. บางจาก และพีที แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมัน จะส่งผลให้ราคาน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ของ PTTOR บางจากฯ และ PT วันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ปตท.ล่าสุด

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.45 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 40.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 33.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 35.18 บาท/ลิตร

เบนซิน 95 : ราคา 42.86 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล พรีเมี่ยม B7 : ราคา 43.66 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา : 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บางจาก

ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 : ราคา 43.66 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล B20 S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 33.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 35.18 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.45 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ พีที (PT) ล่าสุด

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

เบนซิน ราคา 43.36 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.45 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.18 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.34 บาท/ลิตร