ใกล้ตัวมาก อาการแบบไหน ต้องเฝ้าระวัง หลังยอดพุ่ง 65,756 ราย

351

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565สถานการณ์การ ติ ด เ ชื้ อ CV-19 ในประเทศ ผู้ป่วยรายใหม่ตรวจ PCR 23,618 ราย ตรวจ ATK 42,138 รวมยอดติดเชื้อทั้งหมด 65,756 หาย ป่ ว ยแล้ว 543,184 ราย เ สี ย ชี วิ ต สะสม 1,372 ราย

~

~

ช่วงนี้แม้ทางการแพทย์จะออกมาระบุว่า”อ า ก า ร โ อ ไ ม ค ร อ น” อาจเป็นเชื้อที่ไม่ รุ น แ ร ง แต่หากในกลุ่มเปราะบางก็ยังอาจได้รับความ รุ น แ ร ง เช่นเดิม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. มีคำแนะนำว่า “อ า ก า ร โ อ ไ ม ค ร อ น” แบบไหนที่ควรเฝ้าระวังเป็นอย่างมาก ดังนี้

~

~

มี ไ ข้ ,ไอ , เ จ็ บ ห น้ า อ ก, หายใจไม่เต็มอิ่ม ,ห อ บ เ ห นื่ อ ย , อ่ อ น เ พ ลี ย , กินไม่ได้ ,ซึ ม ,ไม่รู้สึกตัว ค่าออกซิเจนปลายนิ้วต่ำกว่า 96 หรือมีค่าลดลง 3% ขึ้นไปเมื่อออกกำลัง โดยทั่วไปให้สังเกตวันที่ 4-7 หลังมีอาการ เพราะมักเริ่มมี อ า ก า ร ป อ ด อั ก เ ส บ

~

~

สำหรับผู้ ติ ด เ ชื้ อ สามารถเช็ควิธีเข้าสู่ ระบบ “Home Isolation” เป็นบริการที่ครอบคลุมดูแลผู้ ติ ด เ ชื้ อ “CV-19” หากตรวจ ATK แล้วพบว่าผลตรวจเป็นบวก ซึ่งหมายถึง ติ ด เ ชื้ อ สามารถประสานไปยังสายด่วน สปสช. ดังนี้

~

~

โทร. สายด่วน สปสช. 1330 กด 14 กรอกข้อมูลที่ คลิก เข้าทางไลน์ สปสช.โดยเพิ่มเพื่อน @nhso เลือกเมนูบริการเกี่ยวกับ”CV-19″ เลือกลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการดูแลที่บ้าน (Home Isolation) ภายใน 6 ชั่วโมงจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อประเมินอาการเบื้องต้น (หากยังไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 6 ชั่วโมง ขอให้โทร.แจ้งที่สายด่วน สปสช. 1330 อีกครั้ง ทางเจ้าหน้าที่จะติดตามให้) เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วโรงพยาบาลจะทำการ แจกเครื่องวัดไข้ วัดออกซิเจนในเลือด ยาฟ้าทะลายโจร ส่งอาหาร 3 มื้อ วิดีโอคอล หรือโทร.ติดต่อ เพื่อติดตามอาการ วันละ 2 ครั้ง และส่งต่อโรงพยาบาลเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลงระหว่างรอเตียง พร้อมจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ เพื่อประคับประคองอาการระหว่างรอ

แนวทางการปฏิบัติตัวขณะอยู่ระบบใน “Home Isolation” ห้ามออกจากที่พักโดยเด็ดขาด ห้ามเข้าใกล้คนในครอบครัว และทุกคน ต้องเว้นระยะห่างทุกคน 2 เมตร แยกห้องพัก แยกของใช้ส่วนตัวห้ามใช้ร่วมกับผู้อื่น หากแยกไม่ได้ควรแยกให้ห่างจากผู้อื่นมากที่สุด และควรเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท ห้ามรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาแม้ว่าจะอยู่ตนเดียว หรือหากไม่ได้อยู่คนเดียว ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล ทุกครั้งที่ต้องสัมผัสกับของใช้ต่าง ๆ แยกซักเสื้อผ้า ผ้าขนหนู และเครื่องนอน ด้วยน้ำและสบู่ หรือผงซักฟอก ควรใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่นและแยกขยะ